Telefony zaufania

W związku z panującą od marca 2020 roku pandemią koronawirusa oraz wiążącymi się z nią przymusem izolacji, koniecznością pozostania przez dzieci i młodzież w domach, spędzaniu dużej ilości czasu w gronie  najczęściej tylko domowników, brak możliwości uczestnictwa w różnorodnych formach życia szkolnego i kulturalnego, spędzanie dużej ilości czasu przed komputerem czy też z telefonem w dłoni, brak możliwości wychodzenia z domów, ograniczenia a nawet tak naprawdę brak osobistych kontaktów z rówieśnikami, w tym też utrudnionej możliwości uzyskania pomocy psychologicznej, Rzecznik Praw Dziecka zainicjował przedsięwzięcie stanowiące jedną z możliwości odpowiedzi na potrzeby dzieci i młodzieży zmagających się z kryzysem psychicznym. Czytaj więcej