Telefony zaufania

Drodzy Uczniowie! Szanowni Rodzice!

  

W związku z panującą od marca 2020 roku pandemią koronawirusa oraz wiążącymi się z nią przymusem izolacji, koniecznością pozostania przez dzieci  i młodzież w domach, spędzaniu dużej ilości czasu w gronie  najczęściej tylko domowników, brak możliwości uczestnictwa w różnorodnych formach życia szkolnego i kulturalnego, spędzanie dużej ilości czasu przed komputerem czy też z telefonem w dłoni, brak możliwości wychodzenia z domów, ograniczenia a nawet tak naprawdę brak osobistych kontaktów z rówieśnikami, w tym też utrudnionej możliwości uzyskania pomocy psychologicznej, Rzecznik Praw Dziecka zainicjował przedsięwzięcie stanowiące jedną z możliwości odpowiedzi na potrzeby  dzieci i młodzieży zmagających się z kryzysem psychicznym:

  • całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania – 800 12 12 12,
  • dedykowany młodym ludziom czat internetowy prowadzony przez profesjonalnych psychologów.

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka wspomogła Telekomunikacja Polska (obecnie Orange), jako operator telekomunikacyjny zaangażowany społecznie w pomoc dzieciom. Dzięki tej współpracy dzwoniący pod numer telefonu zaufania nie ponoszą żadnych kosztów.

Także wspomniany wcześniej czat internetowy ma charakter nieodpłatny, nie wymaga również logowania ani instalowania aplikacji. Komunikacja odbywa się na stronie internetowej rzecznika www.brpd.gov.pl/sos-czat/  a obsługujący czat eksperci są osobami profesjonalnie przygotowanymi do udzielania dzieciom i młodzieży takiego wsparcia.

  Wszystkie te panujące wokół nas obostrzenia powodują u młodych ludzi niechęć do nauki, frustrację. Młodzi ludzie wbrew pozorom szukają pomocy. Chcą, by ktoś ich wysłuchał.


Z pomocą dzieciom i młodzieży przyszła też Kulczyk Foundation.

TELEFON ZAUFANIA 116 111 Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, wspierany przez Kulczyk Foundation. link do strony: https://kulczykfoundation.org.pl/aktualnosci/Wydarzenia/Telefon_Zaufania_W_Czasie_Pandemi