"Lecz nie śpi ocean, zielone, spienione głębiny.
I doba za dobą samotny kołysze się maszt.
I sztormy, i bryzy prowadzą w świat jacht kapitana Teligi..."

Obwieszczenie Narodowe Święto Niepodległości

Dnia 10 listopada roku bieżącego
odbędą się w naszej szkole obchody
Narodowego Święta Niepodległości.
W związku z powyższem ogłasza się
POWSZECHNĄ MOBILIZACJĘ
społeczności szkolnej do przebrania
się w stroje na lata 20 stylizowane.
Podaje się również do wiadomości,
iż dnia 10 listopada, każda klasa
w quizach wiedzy i śpiewach
patriotycznych udział podejmie.

XVIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego z cyklu „Kwiaty” pt. „Kwiaty późnego lata i jesieni”

Termin oddawania prac do 25 października. Prace oddajemy do świetlicy a nie do organizatorów konkursu.

Link do konkursu

Celem konkursu jest przybliżenie i ukazanie kwiatów kwitnących pod koniec lata i jesienią w polskich ogrodach i parkach.

Różnorodne kwiaty towarzyszą nam dziś przez cały rok. Dzięki wspaniale zaopatrzonym kwiaciarniom, często zatracamy wiedzę o tym jakie kwiaty kwitną w poszczególnych porach roku w naszym kraju. Dzieci i młodzież, które wychowują się w mieście rzadko mają okazję obserwować rośliny, które od wiosny do późnej jesieni zdobią nasze ogrody i parki. Dlatego też proponujemy, aby bliżej przyjrzeć się tym właśnie  cudom natury, które ubogacają kolorami rzeczywistość.

Technika :  dowolna- płaska ( malarstwo, grafika, kolaż) z wyjątkiem  prac  przestrzennych!

Format prac:  min. 21×30 cm   max. 50×70 cm

Prace nie  mogą  być  oprawiane  ani  rolowane.

No Title

ZARZĄDZENIE NR 39/2021
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5
IM. LEONIDA TELIGI W GRODZISKU MAZOWIECKIM
z dnia 18 października 2021 r.

w sprawie zmiany trybu nauczania na tryb hybrydowy w Szkole Podstawowej nr 5 im. Leonida Teligi w Grodzisku Mazowieckim

Na podstawie § 18 ust. 2a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2020 r. zarządza się, co następuje:

§ 1
Za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, zawiesza się zajęcia w klasach 4a, 5c oraz 8b na okres od 18.10.2021 r. do 25.10.2021 r.
§ 2
W czasie zawieszenia zajęć, o którym mowa w § 1, nauka jest prowadzona z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
§ 3
O zawieszeniu zajęć zawiadamia się kuratora oświaty.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Anna Fronczak
(podpis dyrektora)

Grodzisk Mazowiecki, 18.10.2021r.

Bezpieczne dziecko – czyli o spotkaniach z nieznajomymi.

Bezpieczne dziecko – czyli o spotkaniach z nieznajomymi.

 

Każde dziecko powinno znać zasady bezpiecznych relacji z otoczeniem. Oczywiście wiedzę w tym temacie należy przekazywać w sposób dostosowany do wieku dziecka, na każdym etapie rozwoju i samodzielności.

W chwili, gdy nasze dziecko zaczyna samodzielnie chodzić do szkoły, wychodzić samo na plac zabaw, czy zostawać samo w domu, wówczas bezwzględnie musimy zadbać o to, aby dziecko znało zasady bezpiecznego kontaktowania się z innymi, ale również wiedziało, że ma obowiązek ich przestrzegania. To nasza rola dorosłych – rodziców, opiekunów, nauczycieli, aby z dziećmi, uczniami, podopiecznymi rozmawiać o możliwych zagrożeniach, uświadamiać, co może im grozić ze strony nieznajomych, nauczyć ich ostrożności w kontaktach, właściwego reagowania w sytuacjach realnego zagrożenia.

(więcej…)

PROGRAM INSTA.LING w NASZEJ SZKOLE!

W roku szkolnym 2021/2022 przystąpiliśmy do XVII Edycji Programu Insta.Ling dla Szkół.

InstaLing to aplikacja, która pomaga uczniom w skutecznej nauce słówek z języka angielskiego.

Nauka odbywa się w ciekawej i nienużącą formie quizu, który indywidualnie dobiera poziom trudności do aktualnych umiejętności ucznia, dzięki czemu dziecko nie jest ani przytłoczone nadmiarem nowego materiału, ani nie traci czasu na powtórki słówek, które już świetnie zna.

Podstawowym założeniem aplikacji jest pomoc w krótkiej, kilku- bądź kilkunastominutowej, ale systematycznej codziennej pracy.

Aplikacja jest bardzo prosta w obsłudze i bez wątpienia radzi sobie z nią każdy uczeń. Nie wymaga również instalacji żadnego oprogramowania – jest dostępna on-line za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Dzięki temu można jej używać nie tylko w domu, lecz również na wyjeździe. Nie tylko na komputerach stacjonarnych, lecz również na tabletach i telefonach komórkowych.

Jak wygląda nauka z Insta.Ling?

Uczeń rozpoczyna pracę z niewielkim zestawem nowych słówek do nauki, które nauczyciel wprowadza do programu. Nauka realizowana jest poprzez quiz, w którym uczeń dopasowuje słówka bądź frazy do zdania wyświetlonego na ekranie.

(więcej…)

Skip to content