Numer konta

do wpłat na Radę Rodziców

42 1020 1055 0000 9602 0015 4989

PKO BP S.A O/GRODZISK MAZ.