Zebrania i dni otwarte

w roku szkolnym 2019/20

 
Zebrania odbywają się zawsze w czwartki o godzinie 1700

 

  1. 12 września 2019 r.  Spotkanie dla rodziców klas VIII godz.17.00 sala gimnastyczna

  2. 24 października 2019 r.

  3. 12 grudnia 2019 r. Informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych

  4. 16.01. 2020 r.   Podsumowanie I semestru

  5. 26 marca 2020 r. 

  6. 7 maja 2020 r. Dzień otwarty

  7. 4 czerwca 2020 r.   Informacja o przewidywanych ocenach rocznych