APEL: Potrzebna krew!

Zwracamy się z prośbą do wszystkich ludzi dobrej woli o oddawanie krwi dla Stasia. Chłopiec ma grupę krwi B Rh +, ale można oddawać KAŻDĄ, jeśli tylko przy oddaniu poda się dane biorcy. 

STANISŁAW WILCZEK lat 6
Oddział Onkologiczny
Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego
w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 63 A
02-091 Warszawa

Jeśli dobro wraca, cóż można powiedzieć o tych, którzy dzielą się tym, co mają najcenniejsze – sobą?