Kontakt ze szkołą w trakcie nauki zdalnej

Sprawy administracyjne adresowane do dyrektora, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego należy kierować do sekretariatu szkoły w formie elektronicznej na adres: sekretariat@sp5.grodzisk.pl

Formy kontaktu: z dyrektorem szkoły i zastępcą dyrektora:

  • Kontakt  z dyrektorem za pomocą e-dziennik,
  • kontakt e-mail na adres: malgorzata.okurowska@grodzisk.pl
  • kontakt telefoniczny: tel. 227346020 wew 24;   tel. kom. 787910571

Kontakt bezpośredni na terenie szkoły w wyznaczonym miejscu po wcześniejszym powiadomieniu.


Kontakt bezpośredni na terenie szkoły w wyznaczonym miejscu po wcześniejszym powiadomieniu.


Pozostałe numery:

  • Kontakt telefoniczny do sekretariatu szkoły  –  668857089.
  • Kontakt do kierownika gospodarczego w sprawie wypożyczenia sprzętu komputerowego  602701559.
  • Kontakt do biblioteki szkolnej w sprawie wypożyczania książek i ich zwrotu – 7346020  po sygnale proszę wybrać numer wewnętrzny 26.
  • Kontakt z pedagogiem szkolnym – 666988442 oraz poprzez e-dziennik.
  • Kontakt z psychologiem – 227346020 wew.29 oraz poprzez e-dziennik.