Konkursy biblioteczne 2020/21

BIBLIOTEKA SZKOLNA ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONKURSACH

Konkurs literacki “Bajka, wiersz lub fraszka o bibliotece, książce” 


Przedmiotem konkursu jest napisanie bajki,  wiersza lub fraszki o bibliotece lub książce . Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć 1 utwór. Prace należy opatrzyć podpisem, który zawierał będzie – imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Plakat promujący bibliotekę i czytelnictwo

  1. Uczestnicy indywidualnie przygotowują prace plastyczne przy zachowaniu formy plakatu.
  2. Każdy plakat powinien być opatrzony hasłem promującym bibliotekę i czytelnictwo.
  3. Prace należy wykonać w postaci jednostronnego plakatu w formacie A3 dowolną techniką plastyczną (np. rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane) 

CELE KONKURSÓW:

  • promocja biblioteki i czytelnictwa
  • rozwój umiejętności twórczych wśród dzieci młodzieży
  • twórcze i aktywne spędzanie wolnego czasu.
  • popularyzowanie działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych. 

UCZESTNICY KONKURSU:

uczniowie  Szkoły Podstawowej nr 5

 TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC:

W konkursie wezmą udział wyłącznie prace dostarczone do 27 października 2020 r.
do biblioteki szkolnej. 

 NAGRODY:

Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach: klasy 0-III oraz IV-VIII.  Najlepsi  uczestnicy zostaną nagrodzeni.