INFORMACJE DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

Wersja do druku

Szanowni Rodzice przyszłych pierwszoklasistów! Zbliża się początek roku szkolnego, pragniemy abyście zapoznali się z ważnymi dla Was i Waszych dzieci informacjami.

 • Wyprawka ucznia klasy pierwszej znajduje się na stronie internetowej szkoły w aktualnościach lub zakładce „Dla Rodziców – Klasy 0-3 – Wyprawka do klasy I”
 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020\2021 odbędzie się 1.09.2020 r. na Patio przy Hali Sportowej o godz. 10.30. (w przypadku niesprzyjającej aury na nowej hali sportowej). Dla uczniów zostaną wyznaczone sektory – przyporządkowane do klasy.
 • Mając na uwadze bezpieczeństwo uczniów, rodziców, nauczycieli oraz wszystkich pracowników szkoły, prosimy osoby uczestniczące w uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego o zachowanie odpowiedniego dystansu sanitarnego, zasłanianiu ust i nosa oraz o konieczności dezynfekcji rąk.
 • Po oficjalnej uroczystości uczniowie wraz z wychowawcami udadzą się na krótkie spotkanie informacyjne do wyznaczonych w tym celu miejsc.
 • Podręczniki oraz ćwiczenia do edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego zostaną wypożyczone uczniom przez wychowawców w pierwszym tygodniu września. Podręczniki stanowią własność szkoły, poszczególne części będą systematycznie wypożyczane uczniom. Ćwiczenia będą przekazywane bez obowiązku zwrotu.
 • Podręczniki do nauki religii rodzice zakupują we własnym zakresie.
 • Lista uczniów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klas pierwszych w roku szkolnym 2020\2021 po uzupełniającej rekrutacji zostanie zamieszczona na stronie szkoły 26.08.2020 r. Lista uczniów przyjętych zostanie zamieszczona na stronie szkoły 28-08-2020 r.
 • Lista uczniów przydzielonych do poszczególnych klas wraz z nazwiskami wychowawców zostanie opublikowana na stronie szkoły 28.08.2020 r. Wychowawcami w klasach pierwszych są: IA – p. Emilia Helak-Gwizdek, IB – p. Renata Matusiak, IC – p. Agnieszka Iwanowska.
 • Uczniowie klas pierwszych będą przyprowadzani przez rodziców lub opiekunów do holu szkolnego skąd samodzielnie zejdą do szatni, a następnie wraz z wychowawcą udadzą się do swoich klas.
 • Po zakończonych lekcjach uczniowie będą wyprowadzani z szatni do holu szkolnego.
 • W szkole funkcjonuje świetlica szkolna w godzinach od 7.00 do 17.00. Uczniowie mogą korzystać z zajęć świetlicowych na podstawie zgłoszenia zgodnie z obowiązującym regulaminem (deklaracja do pobrania i wypełnienia przez Rodziców na stronie szkoły).
 • Dzieci mogą korzystać ze stołówki szkolnej. Istnieje możliwość wykupienia obiadów, które będą dostarczane do szkoły przez firmę W.J. Lipner z siedzibą w Grodzisku ul. Daleka 3e (szczegółowe informacje na stronie szkoły).
 • Podczas przerw uczniowie przebywają pod opieką wychowawców lub nauczycieli dyżurujących.
 • W szkole korzystamy z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO VULCAN. Instrukcja do logowania znajduje się na stronie szkoły ( zakładka „Dla Rodziców – Instrukcja logowania do dziennika”).
 • Na terenie szkoły (w godzinach urzędowania) w razie zaistniałej potrzeby służą pomocom uczniom sekretarka, logopeda, psycholog oraz pedagog szkolny.
 • Na terenie szkoły obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych przez uczniów.
 • Przez cały rok szkolny w szkole obowiązuje obuwie zmienne z białą podeszwą.
 • Na zajęcia wf obowiązuje strój sportowy – biała koszulka, ciemne szorty oraz sportowe obuwie.

 1.09.2020 r. przypominamy o stroju galowym i dobrym humorze, którego w tym dniu nikomu nie może zabraknąć!!!