Konsultacje dla uczniów klas 4-8

Od 1 czerwca br. uczniowie klas 4 – 8 będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Szkoły nr 19/2020 rodzice lub opiekunowie prawni ucznia powinni zgłosić wybranemu nauczycielowi, mailowo chęć skorzystania z konsultacji w dniu poprzedzającym te konsultacje, do godziny 12 oraz wypełnić deklarację udziału dziecka w konsultacjach z poszczególnych przedmiotów wraz z oświadczeniem.

Dokumenty mogą zostać przesłane drogą mailową na adres: sekretariat@sp5.grodzisk.pl lub złożone w wersji papierowej przy wejściu do szkoły. Jest również możliwość umówienia się z nauczycielem na konsultacje online.