Realizacja konsultacji dla uczniów klas ósmych w Szkole Podstawowej nr 5


PLIKI DO POBRANIA


Od 25 maja br. Uczniowie  klas VIII mogą  uczestniczyć na terenie szkoły w konsultacjach indywidualnych lub w małych grupach.
Wymiar konsultacji wynikający  ze zgłoszonych potrzeb uczniów i rodziców,  został ustalony przez nauczycieli i wychowawców na Radzie Pedagogicznej .

Harmonogram obejmujący przedmioty egzaminacyjne, zostanie podany przez wychowawców w dniu 22-05-2020 i będzie dostępny na stronie szkoły.
Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów, którzy będąc w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem będą mogli  wyjaśnić trudne  kwestie, usystematyzować wiedzę.

Konsultacje z nauczycielem uczącym w danej klasie,  dają również umożliwić uczniom poprawę oceny z zaległych prac, sprawdzianów.

Podstawa  programowa będzie realizowana w formie zdalnego nauczania.

Rodzice / opiekunowie prawni powinni wypełnić deklarację i przesłać do wychowawcy, natomiast wybranemu nauczycielowi zgłaszają mailowo chęć skorzystania z konsultacji z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem do godziny 12.00, aby prowadzący mógł kontrolować liczbę uczestników i przygotować materiał do pracy. Osoba, której nauczyciel nie zgłosił personelowi nadzorującemu w  strefie wejścia, nie otrzymał woli uczestnictwa, może nie zostać wpuszczona na teren szkoły.

Prosimy, aby w pierwszym dniu konsultacji dziecko miało wypełnione: deklarację i oświadczenie (możliwość pobrania i uzupełnienia dokumentów ze strony szkoły, od wychowawcy, w sekretariacie).

 Rodziców i opiekunów prosimy o zapoznanie się z procedurami  dotyczącymi  bezpieczeństwa podczas zajęć dostępnymi na stronie szkoły i w e-dzienniku. Jest to bardzo ważne w trosce o zdrowie uczniów i nauczycieli.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z wychowawcami.