Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze


PLIKI DO POBRANIA


Od 25 maja br. Ministerstwo Edukacji Narodowej przywraca zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia elementów zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Na podstawie złożonych deklaracji informuję, że w  szkole w klasach 1-3 udział w zajęciach zadeklarowało 7 osób.

 Dyrektor szkoły z Radą Pedagogiczną, na tej podstawie podjął decyzję, że zajęcia wynikające z realizacji podstawy programowej w klasach I-III szkoły podstawowej prowadzić będą nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej online, zdalnie. 

 Natomiast zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla zgłoszonych osób  będą prowadzili wychowawcy świetlicy szkolnej,  nauczyciele wspierający pracę nauczyciela w klasach 1-3.
W związku z powyższym bardzo prosimy, by zainteresowani rodzice/opiekunowie, którzy nie mogą zorganizować opieki dziecku, zgłosili ten fakt wychowawcy, wypełnili i przesłali drogą elektroniczną deklarację udziału dziecka w zajęciach opiekuńczych.

Rodzic przesyła deklarację najpóźniej do godz. 12.00 w dniu poprzedzającym dzień przyprowadzenia dziecka do szkoły na adres e-mail wychowawcy klasy lub sekretariatu szkoły.

Jeżeli Państwa sytuacja ulegnie zmianie, prosimy na bieżąco  o  informację do wychowawcy lub sekretariatu, aby szkoła  była przygotowana na zapewnienie bezpieczeństwa Państwa dzieciom i odpowiednią organizację pracy.
Prosimy, aby w pierwszym dniu zajęć opiekuńczych dziecko miało wypełnione oświadczenie (będzie możliwość pobrania i uzupełnienia dokumentu w sekretariacie, na stronie szkoły, od wychowawcy). Rodziców i opiekunów zobowiązujemy  o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa , ponieważ zajęcia te prowadzone są pod rygorem bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi MEN , GIS..

W przypadku pytań prosimy o kontakt z wychowawcami.