Historia szkoły

W roku 2017 w wyniku reformy szkolnictwa powstała obecna Szkoła Podstawowa nr 5, a  Gimnazjum nr 3,  które powstało w 1999 roku i przejęło budynek po dawnej Szkole Podstawowej nr 5  zostało zlikwidowane.
W roku szkolnym 2018/19 odejdą ostatnie klasy trzecie gimnazjum. 

 

 


Krótka historia placówki
Szkoła jako Szkoła Podstawowa nr 5 istnieje od 1953 roku. Pierwszą jej siedzibą  był budynek znajdujący się na rogu ulic: Krupińskiego i Kościuszki, a funkcję kierownika sprawował pan Ludwik Bojarski.

1969 roku nastąpiło uroczyste oddanie do użytku nowego budynku szkoły. Starą zaś placówkę objęła szkoła specjalna. 

W latach 1972 – 1985 szkoła pełniła funkcję Zbiorczej Szkoły Gminnej i dowożono tu dzieci z Kłudna, Kłudzienka, Książenic oraz Żukowa. Kiedy wybudowano nową przestronną szkołę nr 4, przejęła ona funkcję szkoły zbiorczej i wreszcie dzieci kończyły wcześniej zajęcia, a szkoła jako placówka znów wróciła do dawnej nazwy. 

W dniu 28 maja 1976 r. szkoła otrzymała imię Leonida Teligi.

 

 

 

Kolejni dyrektorzy szkoły to: pan Ludwik Bojarski, pan Zdzisław Kuciabiński,
pan Zdzisław Borczyński i pani Barbara Bonikowska.

Szkoła Podstawowa nr 5 w Grodzisku Maz. w 2002 roku skończyła swoją działalność. Została ona w pamięci byłych uczniów, pracowników i nauczycieli.

1999 roku powstało Gimnazjum nr 3, które  przejęło budynek po Szkole Podstawowej nr 5 – tym samym niejako zobligowane zostało do kontynuowania chlubnej tradycji tejże Placówki.  Już po roku gimnazjaliści i Rada Pedagogiczna zdecydowali się na przejęcie Patrona, Leonida Teligi, z którym zżyło się najbliższe środowisko. Tym bardziej, że imię sławnego żeglarza związane jest z tą placówką oświatową już od 25 lat.


Uchwałą Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 kwietnia 2002 r. roku Gimnazjum nr 3 otrzymało imię Leonida Teligi. Uroczystość nadania imienia i wręczenie sztandaru odbyło się 25 maja 2002 roku. Dyrektorem szkoły już wtedy była pani Małgorzata Okurowska, obecna dyrektor. 

28 maja 2014 r. odbyły się uroczystości 15-lecia Gimnazjum i Dni Patrona. Główna część imprezy odbyła się w Centrum Kultury. Przybyli na nią znamienici goście: Burmistrz Miasta Grzegorz Benedykciński, Inspektor Oświaty pani Lidia Abramczyk, prezes Klubu Żeglarskiego Czysty Wiatr i wielu innych. 

→ Fotoreportaż z uroczystości
→ Film – Wspomnienie o gimnazjum
→ Film – wywiady z nauczycielami

Od dnia 1 września 2017 roku zgodnie z reformą edukacji gimnazjum zostało zlikwidowane i przekształcone Szkołę Podstawową nr 5.