Rada Rodziców

Witamy serdecznie

Rada Rodziców jest jednym z czterech statutowych organów szkoły (Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski.  Działa na mocy kilku ustaw, głównie Ustawy o systemie oświaty, (art. 53 i 54 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. Nr 95 poz. 425 z późn. zm.).

Podstawowym celem Rady Rodziców jest reprezentowanie rodziców ogółu uczniów naszej szkoły oraz wspieranie działalności statutowej szkoły, jak również współpraca z Dyrekcją Szkoły i Radą Pedagogiczną.

Wspieranie działalności statutowej szkoły jest oparte przede wszystkim na środkach gromadzonych przez Radę Rodziców. Głównym “sponsorem” tej działalności jesteście Państwo Wy – Rodzice każdego ucznia naszej szkoły.

Zachęcamy Państwa do wpłat  na Radę Rodziców. Na stronie internetowej szkoły lub na tablicy przy wejściu do szkoły będziemy na bieżąco informować Państwa o naszych działaniach.

Serdecznie prosimy o wsparcie i proszę pamiętać, że każda złotówka wpłacona przez każdego Rodzica wspiera edukację i lepszy rozwój jego dziecka.

Dzieci i ich rozwój jest najważniejszy!!!!

SKŁAD RADY RODZICÓW w 2020/2021
  1. Katarzyna Zaradkiewicz – Przewodnicząca RR
  2. Teresa Madej – Wiceprzewodniczący RR
  3. Elżbieta Busse – Skarbnik RR
  4. Damian Radlak – Sekretarz RR
SKŁADKA

KONTO RADY RODZICÓW

 42 1020 1055 0000 9602 0015 4989
PKO BP S.A O/GRODZISK MAZ.


Sugerowana niezmiennie od kilku lat wysokość dobrowolnej wpłaty to 100 zł rocznie.

Biorąc pod uwagę, że rok szkolny trwa 10 miesięcy to jedynie 10 zł/miesięcznie!

W przypadku, gdy w szkole uczy się więcej niż jedno dziecko, minimalna składka za drugie i kolejne dziecko wynosi 50% zwykłej składki.

Ze względu na sytuację związaną z pandemią bardzo prosimy o dokonywanie wpłat na konto bankowe Rady Rodziców lub gotówką w bibliotece szkoły.

Bardzo ważne: w tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska dziecka oraz klasy.

Dziękujemy bardzo!