Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 5  im. Leonida Teligi
w
Grodzisku Mazowieckim
ul. Lecha Zondka 6


KONTAKT w trakcie ograniczenia działalności jednostek systemu oświaty
Proponujemy formy kontaktu czy konsultacji nauczyciela z rodzicami i uczniami poprzez dziennik elektroniczny, platformę edukacyjną, telefoniczny czy e-mailowy kontakt z wychowawcą.

Numer szkolnej komórki do kontaktu z dyrektorem szkoły –  787-910-571,
z sekretarzem szkoły – 668-857-089,
z kierownikiem gospodarczym / kadrami  – 602-701-559.


Godziny pracy sekretariatu 


 Telefony kontaktowe: 

22 734 60 20 – sekretariat
22 734 60 25- sekretariat

22 734 60 21 – pedagog
666 988 442
22 734 60 22 – pokój nauczycielski
22 734 60 23 – kadry
22 734 60 29 – psycholog
22 734 60 20 wewn. 32 – świetlica

Telefony komórkowe:

602 701 559
668 857 089


e-mail: sp5@grodzisk.pl

e-mail do sekretariatu szkoły:
sekretariat@sp5.grodzisk.pl
sekretariatsp5@onet.pl


Dyrektor M.Okurowska – godziny przyjęć dla rodziców i opiekunów

Wtorki i czwartki  1200 – 1600

W dni zebrań (czwartki) do godziny 1900


Wszelkie sprawy związane z administracją strony prosimy kierować na adres:

admin@sp5grodzisk.pl

natomiast sprawy dotyczące problemów z dziennikiem elektronicznym na adres:

andysk@poczta.fm


Kierownik obiektów sportowych

Pan Michał Michałowski

Tel. 792-770-048

Email: michalowski.michal@interia .pl