Informatyka

“Są tajemnice, których komputer nie może przechowywać, bo komputer nie posiada etyki.”
Franco Scaglia – Strażnik Wody 

 

mgr Edyta Błazucka

Zasady oceniania z informatyki !

Plany wynikowe


KONKURSY

 

Konkurs informatyczny  LOGIA

 Mazowiecki Konkurs Informatyczny  LOGIA jest konkursem powołanym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych Województwa Mazowieckiego. Organizatorem Konkursu jest Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. 

Konkurs polega na samodzielnym rozwiązywaniu zadań algorytmicznych w środowisku Logo (w programie: Logomocja lub Python). Celem Konkursu jest ujawnianie i rozwijanie talentów informatycznych uczniów.

Laureaci konkursu informatycznego LOGIA:

  • uzyskują ocenę celującą z informatyki,
  • są przyjmowani do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej, niezależnie od kryteriów określonych w statucie danej szkoły.

Finaliści konkursu informatycznego LOGIA:

  • otrzymują określoną liczbę punktów przy rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej zgodnie z właściwym Zarządzeniem MKO w sprawie przyjmowania uczniów i słuchaczy do szkół ponadgimnazjalnych oraz policealnych w danym roku szkolnym.

 

⇒ Strona konkursu   

Olimpiada Informatyczna

 
Olimpiada Informatyczna  to ogólnopolska olimpiada przedmiotowa skierowana do uczniów szkół, realizowana przez Stowarzyszenie Talent.
Olimpiada organizowana jest w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym” prowadzonego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.
Jej głównym celem jest zainteresowanie uczniów informatyką  poprzez rozwiązywanie ciekawych i inspirujących zadań i wyzwań informatycznych z zastosowaniem podejścia algorytmicznego i podejmowania decyzji z wykorzystaniem najnowszych technologii.

⇒ Strona olimpiady


♦♦♦

MATERIAŁY DLA UCZNIÓW I NIE TYLKO 

EDYTOR TEKSTU

ARKUSZ KALKULACYJNY PREZENTACJE
Zasady redagowania tekstu 

Jak poprawnie pisać teksty?

Desiderata – tekst do ćwiczenia

Tekst do sprawdzianu z Worda

Przykładowa krzyżówka dla chętnych
(do pobrania plik krzyzowka.xlsx) 

Prosta krzyżówka
(do pobrania plik krzyzowka_prosta.xlsx)

 Zasady tworzenia prezentacji
  LOGOMOCJA  
  Procedury z lekcji