Rekrutacja


Karta zgłoszenia dziecka do szkoły (pdf)

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy (pdf)


Rekrutacja do klas sportowych

Klasa sportowa – informacje


Rekrutacja do klas I i “zerówki”

Zasady rekrutacji do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego „0” i klas „I” w związku z zawieszeniem zajęć w szkołach , będzie odbywała się WYŁĄCZNIE elektronicznie.

Prosimy o wydrukowanie wniosku / zgłoszenia, podpisanie go i  oświadczeń (jeśli będą dodane) – zrobienie scanu lub zdjęcia i przesłanie na adres:
sekretariat@sp5.grodzisk.pl lub sekretariatsp5@onet.pl


Link z informacjami na grodzisk-oświata