Rekrutacja 2021/22


Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy (pdf)

Wszystkie dokumenty związane z rekrutacją na rok szkolny 2021/22 do “zerówki”, I klasy czy IV klasy sportowej prosimy umieszczać w urnie, która będzie umieszczona w holu budynku szkoły.

Prosimy o wydrukowanie wniosku / zgłoszenia, oświadczeń dotyczących przetwarzania danych (dołączone do karty zgłoszenia), podpisanie i dostarczenie do szkoły.

Harmonogram i kryteria rekrutacji do przedszkoli i klas I szkół podstawowych – grodzisk-oświata.pl


Rekrutacja do klas IV sportowych

Klasa sportowa – informacje


Rekrutacja do klas I

Harmonogram rekrutacji do klas I i klasy IV sportowej


Rekrutacja do oddziału przedszkolnego “zerówki”

Harmonogram rekrutacji