Polityka prywatności

Dane osobowe podczas zdalnego nauczania

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Zondka 6, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły.

Funkcję Inspektora ochrony danych w Szkole Podstawowej Nr 5 w Grodzisku Mazowieckim pełni Pan Robert Kozłowski.

Kontakt z Inspektorem możliwy jest pisemnie na adres skrzynki elektronicznej:

ZARZĄDZENIE NR  38/2020 z dnia 6 listopada 2020 r.w sprawie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych w okresie wprowadzenia w placówce konieczności pracy w modelu zdalnym na czas trwania sytuacji kryzysowych