Polityka prywatności

Dane osobowe podczas zdalnego nauczania

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Zondka 6, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły.

Funkcję Inspektora ochrony danych w Szkole Podstawowej Nr 5 w Grodzisku Mazowieckim pełni Pani Iwona Wójcik-Mikulska.

Kontakt z Inspektorem możliwy jest pisemnie na adres skrzynki elektronicznej:
iwona.wojcik-mikulska@sp5.grodzisk.pl