Dyrekcja


Od 1999 roku, czyli już kolejną  kadencję, dyrektorem szkoły jest pani mgr inż. Małgorzata Okurowska.

W roku szkolnym 2020/21 wicedyrektorem została pani Anna Fronczak.


Dyrektor M.Okurowska

Telefony:   22 734 60 20 wew. 24
    787 910 571

 Zastępca dyrektora A. Fronczak

Telefon: 22 734 60 20 wew. 28