Dyrekcja


Od 1999 roku, czyli już kolejną  kadencję, dyrektorem szkoły jest pani mgr inż. Małgorzata Okurowska, wicedyrektorem zaś pani Iwona Wójcik-Mikulska.

Dyrektor M.Okurowska
dyżur dla rodziców w roku szkolnym 2020/20:

 W dni zebrań (czwartki) do 19.00