Dyrekcja


Od 1999 roku, czyli już kolejną  kadencję, dyrektorem szkoły jest pani mgr inż. Małgorzata Okurowska.

W roku szkolnym 2020/21 wicedyrektorem została pani Anna Fronczak.

Dyrektor M.Okurowska
dyżur dla rodziców w roku szkolnym 2020/21:

 W dni zebrań (czwartki) do 19.00