Patron

Leonid Teliga, żeglarz, pierwszy człowiek, który opłynął samotnie kulę ziemską, jest patronem naszej szkoły od 25 maja 2002 r. kiedy to uroczyście nadano imię Teligi nieistniejącemu już (od 1.09.2017 r.) Gimnazjum nr 3.
Wcześniej – bo od 28 maja 1976 r.  był patronem również Szkoły Podstawowej nr 5, która mieściła się w budynku naszej szkoły do roku 2002.

Losy Teligi związane są nierozerwalnie z Grodziskiem Mazowieckim. Mieszkał tu z rodziną przy ul. Traugutta. Tu chodził do szkoły podstawowej i gimnazjum. Tu też będąc młodym chłopcem zaczął marzyć o samotnym rejsie.

Pokonując wiele trudności, także własną chorobę dokonał czynu niemal nadludzkiego – opłynął samotnie, na jachcie zbudowanym za własne oszczędności, kulę ziemską. Jego rejs trwał dwa lata i trzy miesiące. Rozsławił imię Polski na cały świat.

 

 

 

 

 

  Zobacz film o Leonidzie Telidze zrealizowany w 2017 roku w 100 lecie jego urodzin oraz 50-lecie rejsu.