Wykaz podręczników

NA  ROK  SZKOLNY  2020/19

Szkolny Zestaw Podręczników – klasy IV, V, VI, VII i VIII


NA  ROK  SZKOLNY  2019/20

 obowiązujących w Szkole Podstawowej nr 5
im. Leonida Teligi w Grodzisku Maz.

Przypominamy, że zakup podręczników nie jest konieczny (oprócz klasy “0” i podręczników do religii).  Potrzebne książki uczniowie klas I – VIII wypożyczają w szkole na cały rok szkolny.

Szkolny Zestaw Podręczników – klasy I, II, III          Szkolny Zestaw Podręczników – klasy IV, V, VI, VII i VIII

Podręczniki do religii