Dokumenty szkolne

♦ Statut Szkoły Podstawowej nr 5

Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły

♦ Przedmiotowe zasady oceniania

 Procedury reagowania w przypadku wewnętrznych
i zewnętrznych zagrożeń w szkole

 Szkolny zestaw programów 2020/21

 Szkolny zestaw podręczników


REGULAMINY

 Regulamin Szkoły Podstawowej nr 5

Regulamin świetlicy

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Regulamin wycieczek

Regulamin wolontariatu

Regulaminy biblioteki

Regulamin wypożyczania podręczników

Regulamin Rad Pedagogicznych

Regulamin “Najlepsza frekwencja”

Regulamin klasy sportowej


ZARZĄDZENIA DYREKTORA

Zarządzenie nr 1 2017/18
Zarządzenie nr 2  2017/18
Zarządzenie nr 3 2017/18
Zarządzenie nr 4 2017/18
Zarządzenie nr 5 2017/18
Zarządzenie nr 6 2017/18
Zarządzenie nr 7 2017/18
Zarządzenie nr 8 2017/18
Zarządzenie nr 9 2017/18
Zarządzenie nr 10 2017/18
Zarządzenie nr 11 2017/18
Zarządzenie nr 12 2017/18
Zarządzenie nr 13 2017/18
Zarządzenie nr 14 2017/18
Zarządzenie nr 15 2017/18
Zarządzenie nr 16 2017/18
Zarządzenie nr 17 2017/18
Zarządzenie nr 18 2017/18
Zarządzenie nr 19 2017/18
Zarządzenie nr 20 2017/18
Zarządzenie nr 21 2017/18

Zarządzenie nr 7 2016/17
Zarządzenie nr 15 2016/17