Procedury bezpieczeństwa podczas półkolonii zimowych

Procedury Bezpieczeństwa podczas półkolonii zimowych w Szkole Podstawowej nr 5 im. L. Teligi
w Grodzisku Mazowieckim, których treść stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42/2020.

Opisane procedury służą ograniczeniu ryzyka zakażenia dzieci oraz kadry podczas zorganizowanego wypoczynku zimowego w czasie trwania epidemii COVID-19 na terenie szkoły.
Półkolonie są organizowane dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej.
Półkolonie mogą być zorganizowane TYLKO na terenie szkoły.