Zarządzenie Dyrektora

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania oddziałów 1-8

W okresie od dnia 09-11-2020 r. do dnia 29-11-2020 r. w Szkole Podstawowej nr 5 w zakresie dotyczącym klas 1-3 zajęcia edukacyjne realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W zakresie klas IV-VIII  przedłuża się realizację zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość do dnia 29-11-2020 r.

Zawiesza się zajęcia stacjonarne dla oddziału zerowego Szkoły Podstawowej nr 5
w okresie  od 09-11-2020 do 14-11-2020 r. na podstawie opinii Sanepidu i Organu prowadzącego.

Szczegółowe informacje