Funkcjonowanie szkoły w okresie 26.10-8.11.2020r.

W okresie od dnia 24-10-2020r. do dnia 08-11-2020 r. w Szkole Podstawowej nr 5 w zakresie dotyczącym klas IV-VIII zajęcia edukacyjne będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zajęcia stacjonarne prowadzone będą dla oddziału zerowego oraz klas  I-III szkoły Podstawowej nr 5.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE