Zarządzenie w sprawie zmiany trybu nauczania

Informujemy, że w okresie od dnia 28-09-2020 r. do dnia 05-10-2020 r. w Szkole Podstawowej nr 5 wprowadza się hybrydowy (zdalny i stacjonarny,) tryb nauczania z tym, że:

  1. w okresie od dnia 28-09-2020r. do dnia 01-10-2020 r. zawiesza się zajęcia dla klas 1-3 i klasy 6b w zakresie wszystkich zajęć z systemu stacjonarnego  na tryb zdalny.
  2. w okresie od dnia 28-09-2020r. do dnia 05-10-2020 r. zawiesza się zajęcia dla klas: 5c,  6c, 7a, 8c, w zakresie wszystkich zajęć z systemu stacjonarnego  na tryb zdalny.
  3. Zajęcia stacjonarne prowadzone są dla oddziału zerowego oraz klas 4 a b, c, 5a i b, 6a i d, 7b, 8 a, b i  d