Wewnętrzne procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii

Zarządzeniem nr 24/2020 zostały wprowadzone procedury funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 5 w czasie epidemii od 1 września 2020 r. do odwołania. Prosimy o zapoznanie się z udostępnionymi zasadami: