Uwaga ósmoklasiści!

W piątek 31 lipca odbieramy zaświadczenia z wynikami z egzaminu ósmoklasisty. W szkole zaświadczenia wydawane będą: klasa 8a w godz. 13.00 – 14.00; klasa 8b 14.00 – 15.00; klasa 8c 15.00 – 16.00. Przypominamy o zachowaniu procedur bezpieczeństwa. Do szkoły wchodzimy pojedynczo, z maseczką na nosie i ustach, dezynfekujemy ręce oraz zachowujemy dystans społeczny. Zaświadczenia można również odebrać w poniedziałek. Klasa 8a w godz. 9.00 – 11.00; klasa 8b w godz. 11.00 – 13.00; klasa 8c 13.00 – 15.00.

W systemie wyniki można sprawdzić 31 lipca od godz. 10.00.