Stypendia

Zapraszamy do sekretariatu szkoły w godz. 9:00 – 15:00 po odbiór stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w II semestrze roku szkolnego 2019/20.

Uczeń powinien mieć przy sobie legitymację szkolną.