Wolontariat w czasie nauczania zdalnego

Zgodnie z regulaminem Wolontariatu „Piątki” warunkiem otrzymania zaświadczenia i wpisu na świadectwie jest wypracowanie przez ucznia w ciągu roku szkolnego co najmniej 20 godzin na rzecz innych i udokumentowanie tego wpisami do dzienniczka wolontariusza, dyplomami lub zaświadczeniami otrzymanymi od instytucji na rzecz, których pracował wolontariusz. W trakcie nauczania zdalnego, dla klas 8, ilość wypracowanych godzin wolontariatu w roku szkolnym 2019/20 zostaje proporcjonalnie zmniejszona do 12. Uczniowie klas 4 – 7 mogą mieć swoje wypracowane już godziny pracy na rzecz innych,  dopisane w kolejnych latach nauki w naszej szkole.