Konsultacje dla uczniów klas IV – VIII

Od 1 czerwca br. uczniowie klas 4 – 8 będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Szkoły nr 19/2020 rodzice lub opiekunowie prawni ucznia powinni zgłosić wybranemu nauczycielowi, mailowo chęć skorzystania z konsultacji w dniu poprzedzającym te konsultacje, do godziny 12 oraz wypełnić deklarację udziału dziecka w konsultacjach z poszczególnych przedmiotów wraz z oświadczeniem.
Czytaj dalej