Zajęcia świetlicowe

ŚWIETLICOWE zajęcia opiekuńcze odbywają się w godzinach od 7.00 do 17.00
Kontakt telefoniczny z nauczycielami świetlicy:
22 734 60 20 wewnętrzny: 32