Zajęcia opiekuńcze

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!
Informujemy, że od 6 maja br. w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki będzie zapewniona opieka dzieciom, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  
W związku z powyższym bardzo prosimy, by zainteresowani rodzice/opiekunowie, którzy nie mogą zorganizować opieki dziecku wypełnili i przesłali drogą elektroniczną deklarację udziału dziecka w zajęciach opiekuńczych. Rodzic przesyła oświadczenie najpóźniej do godz.12.00 w dniu poprzedzającym dzień przyprowadzenia dziecka do placówki na adres e-mail wychowawcy klasy lub sekretariatu szkoły:  sekretariat@sp5.grodzisk.pl lub sekretariatsp5@onet.pl

Deklaracja do pobrania