Pismo Burmistrza

Udostępniamy pismo Burmistrza Miasta dotyczące organizacji pracy w placówkach oświatowych w Grodzisku Mazowieckim w dniach 12.03 – 25.03.2020 r.

Szczegółowe wytyczne dla dyrektora i rodziców dostępne są na stronie internetowej MEN.
W dniach 12-13.03,2020 r. pracownicy obsługi i administracji przeprowadzą działania sanitarno-higieniczne.
Od 16-03-2020 r. placówka zostaje całkowicie zamknięta.
Dyrektor pozostaje dostępny telefonicznie.
rekrutacja do przedszkoli i klas pierwszych odbywać się będzie tylko elektronicznie wg harmonogramu.
Rekrutacja do klasy IV sportowej również drogą elektroniczną na adres sekretariatu szkoły.