Informacja dla tegorocznych absolwentów

Zarządzeniem nr 46 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 19 czerwca 2019 r. został wydłużony okres możliwości dokonania zmiany wyboru szkoły do dnia 24 czerwca, do godziny 16.00 oraz termin składania dokumentów do szkół ponadgimnazjalnych do dnia 28 czerwca, do godziny 16.00.