Wolontariat w czasie nauczania zdalnego

Zgodnie z regulaminem Wolontariatu „Piątki” warunkiem otrzymania zaświadczenia i wpisu na świadectwie jest wypracowanie przez ucznia w ciągu roku szkolnego co najmniej 20 godzin na rzecz innych i udokumentowanie tego wpisami do dzienniczka wolontariusza, dyplomami lub zaświadczeniami otrzymanymi od instytucji na rzecz, których pracował wolontariusz. W trakcie nauczania zdalnego, dla klas 8, ilość wypracowanych godzin wolontariatu w roku szkolnym 2019/20 zostaje proporcjonalnie zmniejszona do 12. Uczniowie klas 4 – 7 mogą mieć swoje wypracowane już godziny pracy na rzecz innych,  dopisane w kolejnych latach nauki w naszej szkole. 

Konsultacje dla uczniów klas IV – VIII

Od 1 czerwca br. uczniowie klas 4 – 8 będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Szkoły nr 19/2020 rodzice lub opiekunowie prawni ucznia powinni zgłosić wybranemu nauczycielowi, mailowo chęć skorzystania z konsultacji w dniu poprzedzającym te konsultacje, do godziny 12 oraz wypełnić deklarację udziału dziecka w konsultacjach z poszczególnych przedmiotów wraz z oświadczeniem.
Czytaj dalej