Dzień Dziecka 2020

W Dniu Dziecka,
wszystkim dzieciom naszej szkoły, tym małym i tym dużym życzę radości każdego dnia, dużo energii, uśmiechu. Niech Wasze dzieciństwo trwa jak najdłużej.
Żyjcie tak, aby każdy kolejny dzień
był wyjątkowy i pełen przygód.

Dyrektor szkoły Małgorzata Okurowska

Wolontariat w czasie nauczania zdalnego

Zgodnie z regulaminem Wolontariatu „Piątki” warunkiem otrzymania zaświadczenia i wpisu na świadectwie jest wypracowanie przez ucznia w ciągu roku szkolnego co najmniej 20 godzin na rzecz innych i udokumentowanie tego wpisami do dzienniczka wolontariusza, dyplomami lub zaświadczeniami otrzymanymi od instytucji na rzecz, których pracował wolontariusz. W trakcie nauczania zdalnego, dla klas 8, ilość wypracowanych godzin wolontariatu w roku szkolnym 2019/20 zostaje proporcjonalnie zmniejszona do 12. Uczniowie klas 4 – 7 mogą mieć swoje wypracowane już godziny pracy na rzecz innych,  dopisane w kolejnych latach nauki w naszej szkole. 

Konsultacje dla uczniów klas IV – VIII

Od 1 czerwca br. uczniowie klas 4 – 8 będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Szkoły nr 19/2020 rodzice lub opiekunowie prawni ucznia powinni zgłosić wybranemu nauczycielowi, mailowo chęć skorzystania z konsultacji w dniu poprzedzającym te konsultacje, do godziny 12 oraz wypełnić deklarację udziału dziecka w konsultacjach z poszczególnych przedmiotów wraz z oświadczeniem.
Czytaj dalej 

Najnowsze informacje związane z pracą szkoły

50 rocznica śmierci naszego patrona

Leonid Teliga umarł 21 maja 1970 roku. Dzisiaj mija dokładnie pięćdziesiąt lat od tego wydarzenia. Odszedł po długiej wyczerpującej chorobie, ale na pewno szczęśliwy. Spełnił swoje marzenie, osiągnął swój cel – jako pierwszy Polak i pierwszy Słowianin opłynął samotnie świat dookoła.

Dla uczniów naszej szkoły – i tych starszych, i tych młodszych –  jest i będzie wzorem do naśladowania jako człowiek zdeterminowany, ambitny, odpowiedzialny, realizujący z pasją swoje plany życiowe.
To wielki żeglarz, wyjątkowy grodziszczanin,  ogromny  pasjonat!

                                            Wiesława Śleszyńska
autorka książki „Oczy pełne morza.
Leonid Teliga i jego miasto – Grodzisk Mazowiecki”

Zajęcia opiekuńcze

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!
Informujemy, że od 6 maja br. w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki będzie zapewniona opieka dzieciom, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  
W związku z powyższym bardzo prosimy, by zainteresowani rodzice/opiekunowie, którzy nie mogą zorganizować opieki dziecku wypełnili i przesłali drogą elektroniczną deklarację udziału dziecka w zajęciach opiekuńczych. Rodzic przesyła oświadczenie najpóźniej do godz.12.00 w dniu poprzedzającym dzień przyprowadzenia dziecka do placówki na adres e-mail wychowawcy klasy lub sekretariatu szkoły:  sekretariat@sp5.grodzisk.pl lub sekretariatsp5@onet.pl

Deklaracja do pobrania

Program Stypendialny Horyzonty

Do 17 maja trwa rekrutacja do Programu Stypendialnego Horyzonty Fundacji EFC i FRS!
Horyzonty to szerokie wsparcie dla ósmoklasistów z małych miejscowości pochodzących z rodzin o skromnych dochodach, którzy chcą zdobywać wiedzę w najciekawszych liceach i technikach w dużych miastach. W Warszawie to LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, XXXIII LO Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika oraz Technikum Mechatroniczne nr 1. Stypendyści Horyzontów angażują się społecznie, trzymają się razem, dbają o rozwój osobisty w szkole i poza nią.

Czytaj więcej