Zmiany w rekrutacji

Szanowni Państwo, 

Informujemy, że rodzic będzie mógł złożyć dokumenty do placówki pierwszego wyboru w dniach 26-31 marca br. w godz. 8:00 -16:00.
W holu głównym będzie stała urna, do której będą mogli Państwo złożyć dokumenty w zamkniętej kopercie. 
Zwracamy uwagę na to, żeby wszystkie dokumenty, oświadczenia były przez Państwa podpisane.
Oczywiście nadal mogą Państwo wysyłać podpisane zgłoszenia/wnioski drogą mailową w formie skanu czy zdjęcia (wtedy nie ma konieczności przychodzenia do szkoły) na adresy: sekretariat@sp5.grodzisk.pl lub sekretariatsp5@onet.pl
Klasa sportowa – podania o przyjęcie nadal można wysyłać w formie scanu/zdjęcia na powyższe adresy mailowe bądź w kopercie wrzucić do urny.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z sekretarzem szkoły: 668-857-089