Plan lekcji

Informujemy, że plan lekcji dostępny jest w dzienniku elektronicznym.
Na stronie szkolnej będzie umieszczony w ciągu najbliższych dni, już po ewentualnych zmianach.