Wspólny list szefów MEN, MI, GIS

Minister Edukacji Narodowej, Minister Infrastruktury oraz Główny Inspektor Sanitarny przygotowali wspólny list dotyczący bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły. W liście podkreślili m.in., że zarówno uczniowie korzystający z komunikacji publicznej, jak i szkolnych autobusów są zobowiązani do zasłaniania nosa i ust.
Załącznikiem do listu są Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. Zostały one opracowane przez Ministerstwo Infrastruktury wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym. W wytycznych zostały wymienione obowiązki, jakie leżą po stronie pasażera, kierowcy i obsługi pojazdu oraz przedsiębiorcy w czasie korzystania z transportu zbiorowego. Załączniki dostępne w linkach poniżej:

Obiady

Rodziców (opiekunów), którzy chcą aby ich dzieci jadły w szkole obiady prosimy o kontakt z panią Wiesławą Lipner:
telefon: 513 13 62 72 lub mail: wiesława.lipner@wp.pl

Cena obiadu to 10 zł (8 zł dla rodzica, 2 zł dopłaca gmina).

Wewnętrzne procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii

Zarządzeniem nr 24/2020 zostały wprowadzone procedury funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 5 w czasie epidemii od 1 września 2020 r. do odwołania. Prosimy o zapoznanie się z udostępnionymi zasadami:

Bilety miesięczne

Szanowni Rodzice!
Od nowego roku szkolnego znacząco zmieniają się zasady zakupu biletów i refundacji kosztów dowozu na liniach komunikacji powiatowej od 21 do 32. Zakupu biletu miesięcznego należy dokonać we własnym zakresie, mimo ze niezmiennie przysługuje refundacja z gminy.
Czytaj więcej

Rozpoczęcie roku szkolnego

Uroczystość odbędzie się na PATIO PRZY HALI SPORTOWEJ, w przypadku niesprzyjających warunków pogodowych na HALI SPORTOWEJ.

8:30 – KLASY VIII
9:00 – KLASY V i VII
9:30 – KLASY VI
10:00 – KLASY IV
10:30 – KLASY I i oddział przedszkolny “0”
11:00 – KLASY II
11:30 – KLASY III

Mając na uwadze bezpieczeństwo uczniów, rodziców oraz nauczycieli, prosimy osoby uczestniczące w rozpoczęciu roku szkolnego o zachowanie dystansu sanitarnego, zasłanianie ust i nosa oraz dezynfekcję rąk.
Po oficjalnych uroczystościach, uczniowie wraz z wychowawcami udadzą się na krótkie spotkanie informacyjne do wyznaczonych sektorów.

Uwaga!
Ze względów bezpieczeństwa prosimy aby w rozpoczęciu roku szkolnego brał udział tylko 1 rodzic/opiekun z dzieckiem.