Najnowsze informacje związane z pracą szkoły

50 rocznica śmierci naszego patrona

Leonid Teliga umarł 21 maja 1970 roku. Dzisiaj mija dokładnie pięćdziesiąt lat od tego wydarzenia. Odszedł po długiej wyczerpującej chorobie, ale na pewno szczęśliwy. Spełnił swoje marzenie, osiągnął swój cel – jako pierwszy Polak i pierwszy Słowianin opłynął samotnie świat dookoła.

Dla uczniów naszej szkoły – i tych starszych, i tych młodszych –  jest i będzie wzorem do naśladowania jako człowiek zdeterminowany, ambitny, odpowiedzialny, realizujący z pasją swoje plany życiowe.
To wielki żeglarz, wyjątkowy grodziszczanin,  ogromny  pasjonat!

                                            Wiesława Śleszyńska
autorka książki „Oczy pełne morza.
Leonid Teliga i jego miasto – Grodzisk Mazowiecki”

Zajęcia opiekuńcze

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!
Informujemy, że od 6 maja br. w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki będzie zapewniona opieka dzieciom, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  
W związku z powyższym bardzo prosimy, by zainteresowani rodzice/opiekunowie, którzy nie mogą zorganizować opieki dziecku wypełnili i przesłali drogą elektroniczną deklarację udziału dziecka w zajęciach opiekuńczych. Rodzic przesyła oświadczenie najpóźniej do godz.12.00 w dniu poprzedzającym dzień przyprowadzenia dziecka do placówki na adres e-mail wychowawcy klasy lub sekretariatu szkoły:  sekretariat@sp5.grodzisk.pl lub sekretariatsp5@onet.pl

Deklaracja do pobrania

Program Stypendialny Horyzonty

Do 17 maja trwa rekrutacja do Programu Stypendialnego Horyzonty Fundacji EFC i FRS!
Horyzonty to szerokie wsparcie dla ósmoklasistów z małych miejscowości pochodzących z rodzin o skromnych dochodach, którzy chcą zdobywać wiedzę w najciekawszych liceach i technikach w dużych miastach. W Warszawie to LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, XXXIII LO Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika oraz Technikum Mechatroniczne nr 1. Stypendyści Horyzontów angażują się społecznie, trzymają się razem, dbają o rozwój osobisty w szkole i poza nią.

Czytaj więcej

Bluzy szkolne

Odbiór bluz od środy 29.04.2020r. w godzinach od 14.00 do 15.00. Wchodzimy głównym wejściem.

Konkurs odwołany

Drodzy uczniowie
 w związku z przedłużającym się okresem zawieszenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych w placówkach oświatowych, z przykrością informujemy, że kolejne etapy konkursu “Powiatowa Olimpiada Fizyczna” nie odbędą się. Sam konkurs zostaje odwołany.

                                                                                                       Koordynator konkursu
                                                                              Anna Brysiak – Słabicka