Dyżur w szkole

  • Do celów rekrutacji otwarto hol główny codziennie od 8.00 do 16.00
  • Biblioteka czynna we wtorek i czwartek od godz.9.00 do 12.00 (wydawanie i odbieranie książek tylko w holu)
  • Sekretariat pracuje zdalnie od 8.00 do 16.00 – telefon 668-857-089

Egzaminy próbne

Na prośbę Ministerstwa Edukacji Narodowej informujemy, iż Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowa komisja egzaminacyjna przygotowują materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych. W naszej szkole  uczniowie chętni  w wyznaczonym terminie pobierają wszystkie niezbędne materiały do przeprowadzenia egzaminów, które zostaną zamieszczone na stronie internetowej CKE oraz na stronach okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach: www.cke.gov.plwww.oke.waw.pl

  •         30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 język polski;
  •         31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 matematyka;
  •         1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 języki obce nowożytne.

Czytaj więcej

Zmiany w rekrutacji

Szanowni Państwo, 

Informujemy, że rodzic będzie mógł złożyć dokumenty do placówki pierwszego wyboru w dniach 26-31 marca br. w godz. 8:00 -16:00.
W holu głównym będzie stała urna, do której będą mogli Państwo złożyć dokumenty w zamkniętej kopercie. 
Zwracamy uwagę na to, żeby wszystkie dokumenty, oświadczenia były przez Państwa podpisane.
Oczywiście nadal mogą Państwo wysyłać podpisane zgłoszenia/wnioski drogą mailową w formie skanu czy zdjęcia (wtedy nie ma konieczności przychodzenia do szkoły) na adresy: sekretariat@sp5.grodzisk.pl lub sekretariatsp5@onet.pl
Klasa sportowa – podania o przyjęcie nadal można wysyłać w formie scanu/zdjęcia na powyższe adresy mailowe bądź w kopercie wrzucić do urny.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z sekretarzem szkoły: 668-857-089

Szanowni Państwo, Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie

Wobec wzrastającej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży. Przepisami rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U. poz. 410) Minister Edukacji Narodowej zdecydował o ograniczeniu – w terminie od 12 do 25 marca 2020 r. – działalności jednostek systemu oświaty.
CZYTAJ DALEJ

Rekrutacja

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego „0” i klas „I” oraz klasy sportowej w związku z zawieszeniem zajęć w szkołach, będzie odbywała się WYŁĄCZNIE elektronicznie.
Informacje dotyczące rekrutacji znajdują się w menu Dla rodziców – Rekrutacja
Prosimy o wydrukowanie wniosku / zgłoszenia, podpisanie go i  oświadczeń (jeśli będą dodane) – zrobienie scanu lub zdjęcia i przesłanie na adres:
sekretariat@sp5.grodzisk.pl lub sekretariatsp5@onet.pl

KLASA SPORTOWA. Terminy testów sprawnościowych zostają przełożone o czym poinformujemy państwa w oddzielnym piśmie.